jordglob på bänk i klassrum

Programmet för samhälle, natur och språk

Du som söker kunskap om samhället, olika samhällsfrågor och människors livsvillkor. Det här programmet är för dig.

Programmet är för dig som tycker om 

  • samhällsfrågor
  • media
  • språk
  • natur
  • miljö.

Programmet är allmänbildande. Du utvecklar färdigheter för att diskutera samhälls- och miljöfrågor. Du fördjupar dina kunskaper i IT och media. Är du språkintresserad väljer du att läsa ett modernt språk, antingen spanska eller italienska.

Du väljer mellan två inriktningar, en allmän eller en digital.

En vanlig dag

Din skoldag börjar med svenska och matematik. Har du valt att läsa språk gör du det under förmiddagen. Du och dina kamrater äter lunch omkring 10.30.

På eftermiddagen har du undervisning i information och kommunikation. Ibland åker vi på studiebesök, till exempel till Vetenskapens hus. 

Du avslutar dagen med idrott och hälsa.

Skoldagen börjar oftast klockan 08.15 och slutar omkring 15.00

Lärande på arbetsplats

I din utbildning ingår att du gör hela kurser eller delar av kurser på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande. Du får erfarenhet och blir förberedd för arbetslivet.

Du blir bekant med hur en arbetskultur fungerar, vilka verktyg som är nödvändiga i arbetet och får kunskaper i hur en god arbetsmiljö bör vara.

Gymnasiearbete

Du kan utforma ditt gymnasiearbete som en del i ditt arbetsplatsförlagda lärande. Du använder din kunskap om hållbarhet, varuhantering, IT och säkerhet. 

Tillsammans med din lärare planerar du ett arbete eller ett moment som visar vad du lärt dig under dina år i skolan. Till exempel kan du visa att du vet hur man organiserar böcker i ett system i en bokhandel. Eller att du visar dina kunskaper och färdigheter i en presentation (power point). Med bild och film visar du vad du har lärt dig. Ditt arbete utvärderas för att se vad du har lärt dig och hur du har utvecklats.

Våra lokaler – din lärmiljö

Skolans lokaler är också din lärmiljö. Här finns många olika slags lokaler för olika aktiviteter och undervisning. Vi har bland annat flera hantverkssalar, bildsal, musiksal, idrottshall, anpassade klassrum, uppehållsrum för raster och en matsal.

Efter studenten

Med de kunskaper och erfarenheter du får kan du delta i samhällslivet och komma in på arbetsmarknaden. Utbildningen förbereder dig också för att studera vidare på vuxenutbildning eller folkhögskola.

Prova på

Vill du prova på att studera på något av programmen på skolan?
Anmäl dig gärna till att prova på.

Våra inriktningar

Uppdaterad