Digital profil

Profilen är för dig som vill vara kreativ med bild, ljud och text. Du kan också välja att lära dig spanska eller italienska.

Utbildningen förbereder dig för ett arbete inom olika arbetsområden som

 • kontor och administration
 • konferens och evenemang.

Om profilen

Redan första året lär du om verktyg för att skapa och uttrycka dig. Du lär olika tekniker och hur bild, ljud och rörelse samverkar med varandra. Du får veta mer om lagar och andra bestämmelser inom det digitala området. Du lär dig om etiska frågeställningar i samband med digitalt skapande, digital kompetens och medieproduktion.

I kursen medieproduktion arbetar du med

 • filmproduktion
 • att göra podd
 • att lära dig att tolka och redigera bilder.

I kursen digital skapande arbetar du med

 • Greenscreen och animation
 • kommunikation med bilder i form av bildberättelser och utställningar
 • källkritik
 • Officepaketet
 • blockprogrammering med Scratch
 • Minecraft, där du löser uppdrag.
elev med ipad i klassrum

Studiebesök

Som en del av undervisningen gör vi studiebesök där du får lära dig, prova på eller uppleva något som du arbetar vidare med i skolan. I skolarbetet har du både en Ipad och en dator du använder när du arbetar med de olika uppgifterna.

Vi besöker bland annat olika museer som

 • Tekniska museet
 • Vetenskapens hus
 • Kulturhuset
 • Östasiatiska museet
 • Nordiska museet. 

Du får också gå på skolbio.

Programfördjupningskurser 600 poäng

 • Digital kompetens, 100 p
 • Digitalt skapande, 100 p
 • Information och kommunikation 1, 100 p
 • Information och kommunikation 2, 100 p
 • Samhällskunskap – arbetslivets villkor, 100 p
 • Service och bemötande 1, 100 p

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Programmet för samhälle, natur och språk digital profil 2023–2024 (pdf)

Uppdaterad