Prova på

Lär dig mer om skolans gymnasieprogram och hur det är och ser ut på vår skola. Anmäl ditt intresse för ett besök och prova på.

Anmäl ditt intresse - kom på besök

Innan du får en tid till Prova på vill vi att du besöker skolan. Din mentor på skolan, studie- och yrkesvägledare eller din vårdnadshavare hjälper dig med anmälan. Du anmäler dig till

  • ett första besök
  • öppet hus
  • prova på. 

Ett första besök

Du kommer först på ett kortare besök, antingen under skoltid eller på öppet hus. Under besöket får du en kort rundvandring och  information om skolans program.

Är du intresserad av ett nationellt program har vi ett samtal med dig under besöket. Vi vill lära känna dig och vad du är mest intresserad av, vilket program och kanske vilken inriktning.

Prova på

Efter att du varit på ett första besök anmäler du intresse för att prova på.

  • Du kan prova på att vara med på något av de nationella programmen under två dagar.
  • Du kan prova på att vara med på det individuella programmet under en till två dagar.

 Du kan prova att vara med i undervisningen och på skolan

  • vecka 41–43, höstterminen 2023
  • vecka 45–50, höstterminen 2023
  • vecka 3–7, vårterminen 2024.

Du anmäler ditt intresse till samordnare för nationella respektive individuella programmet. 

När du kommer till skolan

Du följer schemat för en klass och gör arbetsuppgifter så gott det går under två dagar. Du följer med i undervisningen som vilken Polhemselev som helst.

På nationella programmet

En elevassistent har som uppgift att följa dig och de andra eleverna i prova på-gruppen. Elevassistenten tar emot dig när du kommer på morgonen varje dag vid port B1 och lämnar dig där efter varje dags slut.

Du hänger av dig och låser in dina ytterkläder och värdesaker. Elevassistenten är med på varje lektion och ser till att du kommer till rätt sal och i tid.

Elevassistenten är med på raster och äter med dig i matsalen. Du kan fråga om precis allt för att du ska känna dig trygg under dina Prova på-dagar.  

I slutet av sista dagen skriver du en kort utvärdering. Elevassistenten skriver också ner hur den har upplevt att det har varit för dig. Din vårdnadshavare, din mentor och studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola får utvärderingen skickad till sig. 

Beroende på vilket program du provar på, besöker du olika lokaler. Du besöker också matsalen, uppehållsrummet och klassrum.

Du lånar en Ipad som du har med till undervisningen. 

På individuella programmet

Prova på-samordnaren tar emot dig och din medföljande personal när ni kommer på morgonen vid port A7. Du lånar ett skåp där du får ha dina ytterkläder och värdesaker.

Du blir tilldelad en grupp att vara med. Samordnaren följer med dig till gruppen. Du följer din grupp och det schema du fått i förväg.

När det är dags för lunch äter vi gemensamt i matsalen.

Prova på-samordnaren finns med under dagen. Du kan fråga om precis allt för att du ska känna dig trygg under dina prova på-dagar.  

I slutet av sista dagen gör du en enkel utvärdering.

Lokaler du kan besöka

Skolans lokaler är också din lärmiljö. Här finns många olika slags lokaler för olika aktiviteter och undervisning.

Uppdaterad