Stafflier med konstverk

Polhems anpassade gymnasieskola

En skapande skola där du lär genom upplevelser. I en öppen och kreativ miljö får du utvecklas tillsammans med många vuxna. Med tydliga regler är här tryggt att vara.

Fakta

På Polhems anpassade gymnasieskola bidrar aktiviteter, nationaliteter och språk till det som är skolans själ. Här står kunskap, kultur och hälsa i centrum.

Att gå på skolan

Lokalerna är moderna anpassade med god tillgänglighet.

I din utbildning ingår att du gör hela kurser eller delar av kurser på en arbetsplats.

Läsåret är indelat i terminer och lov. Här hittar du läsårets viktigaste datum.

En gymnasieskola på lika villkor. För dig och med dig.

Rektor Susanne Avander

Bilder

För att vi ska förstå varandra tar vi hjälp av bilder. I ditt schema, på dina lektioner och i samtal.
Elev håller i borrmaskin och trästycke
Du formger ett eget projekt som du sen arbetar med utifrån dina ritningar. På finsnickeri arbetar du med trä, maskiner och handverktyg.
Du varvar teori med praktik på hantverksprogrammen.
Du lär dig för framtiden och genom ett upplevelsebaserat lärande.