Programmet för estetiska verksamheter

Programmet är för dig som tycker om att arbeta med bild, ljud och musik. Du arbetar både digitalt och praktiskt. Här finns både musiksal och bildsal. Låter det lockande? Välkommen att besöka oss.

Utbildningen förbereder dig för

 • ett arbete inom det estetiska området där du får användning av dina talanger
 • ett arbete där du har nytta av att våga och kunna kommunicera
 • att fortsätta studera på till exempel folkhögskola eller vuxenutbildning
 • att du kan delta i konstnärliga projekt.

Programmets innehåll 

Du tränar på att uttrycka dig med hjälp av bild och musik. På så sätt får du en grundläggande utbildning i dessa ämnen. 

På en egen Ipad gör du film och musik som kan spelas i alla digitala medier.

Du tränar på det estetiska hantverket och att lära dig olika sätt att uttrycka dig på. Genom att skapa, uppleva och tolka konst och kultur utmanar du dig själv, till exempel med att uppträda för både liten och stor publik. Ibland skapar du saker tillsammans med andra elever och ibland jobbar du ensam. Dina klasskamrater har ofta konstnärliga talanger att dela med sina kamrater. 

Utöver estetiska ämnen läser du kurser i bland annat svenska, engelska, matematik och naturkunskap.

Lärande på en arbetsplats

Du får använda det du lärt på en riktig arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Du har arbetsplatsförlagt lärande under minst 22 veckor.

Gymnasiearbete

Du visar upp det du lärt i din utbildning med ditt gymnasiearbete. Gymnasiearbetet speglar innehållet på programmet. Därför väljer du att använda kreativa former när du redovisar till exempel genom att spela en teater eller berätta i en podd.

Gymnasiearbetet är nära förknippat med ditt arbetsplatsförlagda lärande. Du planerar, genomför och utvärderar ditt arbete på egen hand eller med hjälp av din lärare.

En vanlig dag

En vanliga skoldag på programmet för estetiska verksamheter är en blandning av teoretiska och praktiska ämnen. Du har många lektioner med bild och musik på ditt schema, men även ämnen som idrott, matematik, svenska, engelska och naturkunskap.

När du börjar i årskurs tre får du välja om du vill inrikta dig mer på musik eller bild. Du har du fler lektioner i ämnet du valt.

Du börjar skolan klockan 08.15. En dag kan börja med en musiklektion i musiksalen, följt av konst och kultur. Du äter lunch klockan 10.30. Efter lunchen har du idrott i idrottshallen. Du läser därefter bild och historia i ditt hemklassrum. Skolan slutar klockan 15.00.

Våra lokaler – din lärmiljö

Skolans lokaler är också din lärmiljö. Här finns många olika slags lokaler för olika aktiviteter och undervisning. 

Efter att du tagit studenten

Dina konstnärliga färdigheter kan du använda både på ett arbete och till att berika din fritid och föreningsliv.

Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på till exempel vuxenutbildning eller folkhögskola.

Programfördjupningskurser 800 poäng

 • Service och bemötande 1, 100p
 • Service och bemötande 2, 100p
 • Hem- och konsumentkunskap 1, 100p
 • Bild 1, 100p
 • Bild 2, 100p
 • Musik 1, 100p
 • Musik 2, 100p
 • Valbar fördjupning, Bild 3 eller Musikproduktion, 100 p

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Programmet för estetiska verksamheter 2023–2024 (pdf)

Uppdaterad