Individuella programmet

Du studerar utifrån dina förutsättningar, behov och tidigare erfarenheter. Du stärker dina förmågor och utvecklar kunskap du använder för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Din under visning är i teman över fyra år. Temaområdena är övergripande utifrån läroplanen. Undervisningen är i åldersblandade grupper. Du går i samma klass som elever som är i behov av liknande undervisning som du, oavsett ålder.

I varje klassrum finns en smartboard. Du använder en egen Ipad under din skoltid.

En vanlig dag

Du börjar varje ny skoldag med en lektion i ditt hemklassrum. Ni går igenom dagens schema så att du blir väl förberedd på dagen. Därefter har du ett lektionspass som

 • språk och kommunikation
 • estetisk verksamhet.

Därefter äter du lunch. På lunchrasten väljer du om du vill delta i rastverksamheten tillsammans med andra eller om du vill ta det lugnt i ditt klassrum.

Lektionerna på eftermiddagen varierar. Det kan vara

 • idrott i skolans idrottssal
 • natur och miljö ute i vår närmiljö
 • individ och samhälle på ett museum.

Din skoldag slutar klockan 15.00.

Du läser ämnesområden

På de individuella programmen läser du sex ämnesområden. Du kan kombinera ämnesområden med ämnen från det nationella programmet. Vad du kan kombinera bestäms av rektor.

Tema utifrån ett årshjul

Du arbetar i teman och med upplevelser. Det är fyra temaområden, ett för varje år du är elev på skolan. Temat och de sex ämnesområdena bildar den röda tråden. 

 • År A – Identitet, jag människa
 • År B – Hållbarhet
 • År C – Min framtid
 • År D – Vårt samhälle

Våra lokaler – din lärmiljö

I hemklassrummet har du en egen plats. Du arbetar med digitala hjälpmedel som en Ipad.

Du kan ha praktik på en daglig verksamhet eller på en arbetsplats om rektor bedömer att det fungerar och är bra för dig.

Ofta sker det på vårterminen under ditt sista läsår.

Så här går det till

Du och skolan kan hjälpas åt att hitta en eller flera platser att göra praktik på. En från personalen följer alltid med dig ut på din praktik, om du vill och behöver. Hur länge du är på praktik varierar. Det från någon dag till flera veckor. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och bekväm under din praktik.

Det finns ett stort utbud av verksamheter att göra praktik på.

Arbetsuppgifterna varierar, det ska kännas meningsfullt och utvecklande för dig. Det kan vara estetisk verksamhet som skapande genom musik, bild eller drama. Det kan handla om miljö- och naturaktiviteter som

 • återvinning och parkarbete
 • träning och hälsa
 • caféverksamhet
 • ett individuellt anpassat uppdrag.

Efter att du tagit studenten

Du kan arbeta på en daglig verksamhet eller hitta annan sysselsättning efter studenten.

Uppdaterad