Lärmiljön på individuella programmet

I hemklassrummet har du en egen plats. Du arbetar med digitala hjälpmedel som en Ipad.

Alla klasser har ett eget hemklassrum där du har din egen plats. Klassrummen har en tydlig struktur så att du ska förstå på vilken plats du gör vilket arbete. Ditt hemklassrum är begripligt och underlättar ditt lärande och din delaktighet.

Den digitala lärmiljön

Du arbetar på en egen Ipad. Behöver du, kan du få arbeta på dator. I hemklassrummet finns en interaktiv whiteboard. 

Estetiska ämnen

I bildsalen provar du att arbeta med olika material och tekniker. I musiksalen provar du olika instrument och att sjunga.

Hemkunskapssal

I hemkunskapssalen har du och dina kamrater hem- och konsumentkunskap. Under rasterna är det rastverksamheten Kitchen Club som är i rummet tre dagar i veckan.

Vilorum och sinnesrum

Ibland kan du och dina skolkamrater behöva vila. Då går det bra att använda vilorummet, sinnesrummet. Har du behov av sinnesupplevelser är det här hit du går.

Idrottshall och danssal

Elev sitter på en stor boll i ett rum med redskap

I ämnet idrott och hälsa är du vanligtvis i idrottshallen eller i skolans stora danssal. Ibland är du på skolgården eller i ett parkområde i närheten av skolan. På idrottsdagar brukar vi vara på en av stadens idrottsplatser. Där vi får möjlighet att prova på flera olika stationer och övningar.

Uppdaterad