Programmet för hantverk och produktion

Programmet för hantverk och produktion på Polhems anpassade gymnasieskola förbereder dig för ett yrke.

Utbildningen förbereder dig för att arbeta med

 • trä
 • växter och blommor
 • hårvård
 • sömnad och textil.

Programmets innehåll

Du läser praktiska ämnen utifrån den profil du väljer. De teoretiska ämnena du läser är gemensamma för det nationella programmet. 

Du tillverkar föremål både på beställning och efter dina intressen.

Du får

 • prova på flera olika hantverkstekniker
 • utveckla dina kunskaper inom färg och design
 • prova på att möta kunder och försäljning.

Lärande på en arbetsplats

Du får använda det du lärt på en riktig arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Du har arbetsplatsförlagt lärande under minst 22 veckor.

I årskurs tre och fyra är du på arbetsplatsförlagt lärande två dagar i veckan. Du får en bra förståelse för hur det kan se ut på en arbetsplats.

Gymnasiearbete

Ditt gymnasiearbete speglar innehållet i den profil du valt. På ditt arbetsplatsförlagda lärande visar du det du lärt i praktik och teori. Du utvecklar dina yrkeskunskaper och får en förståelse för en yrkeskultur.

Du planerar moment du genomför på egen hand eller i tillsammans med din lärare. Därefter genomför du ditt arbete antingen hos den företagare du gör ditt arbetsplatsförlagda lärande hos eller på skolan.

Du kan välja att redovisa ditt arbete som en digital presentation med text, ljud och fotografier. Slutligen ska du utvärdera dina kunskaper och din utveckling.

Våra lokaler – din lärmiljö

Du och dina kamrater har ett hemklassrum där ni oftast har teoretiska lektioner. De praktiska lektionerna har ni i andra lokaler.

Programfördjupningskurser 900 poäng

 • Form och design – specialområde, 100 p
 • Hantverkstekniker 1, 100 p
 • Hantverkstekniker 2, 200 p
 • Hantverkstekniker 3, 200 p
 • Hem- och konsumentkunskap 1, 100 p
 • Material och verktyg 2, 100 p
 • Service och bemötande 1, 100 p

Poängplan för programmet för hantverk och produktion 2023-2024.pdf

Våra profiler

När du söker till programmet för hantverk och produktion väljer du profil.

Uppdaterad